Zorganizowana działalność sportowa w Wysokiej pojawiła się później aniżeli w sąsiednich wsiach. Wielu spośród uzdolnionej sportowo młodzieży w latach 70-tych należało do łańcuckich klubów, tj. "Stal" Łańcut, LZS Łańcut, czy LKA "Sawa" Sonina i uczestniczyło w treningach i zajęciach na stadionach będących w bliskim sąsiedztwie z Wysoką. W latach 80-tych reaktywowano Koło LZS, którego sekcje piłki nożnej i tenisa stołowego uczestniczyły w imprezach gminnych i wojewódzkich. W roku 1987 działalność ta, podobnie jak w innych miejscowościach, została zawieszona. Dopiero w styczniu 2003 r. zebranie wiejskie podjęło uchwałę o utworzeniu ludowego Klubu Sportowego, który został zarejestrowany w Starostwie Powiatowym w Łańcucie i przyjął statut klubu. LKS "Orzeł" Wysoka posiada osobowość prawną i liczy 60 członków.

Po 5 latach drużyna „Orła” została oficjalnie zgłoszona do rozgrywek „B” klasy (sezon 2008/2009). Wówczas trenerem drużyny seniorów był Benedykt Skiba. Funkcję prezesa w klubie z Wysokiej pełniły następujące osoby: Jan Borcz, Stanisław Cyran, Maciej Rząsa. Obecnie prezesem „Orła” jest Arkadiusz Janeczek. Nie sposób nie wspomnieć o Panu Antonim Szmuc, który od początku istnienia klubu pełni rolę gospodarza obiektu, społecznie poświęcając swój wolny czas i dbając o obiekt sportowy i przygotowanie boiska. LKS „Orzeł” Wysoka inwestuje także w szkolenie młodzieży. W latach 2010-2013 klub prowadził sekcję juniorską, a w kolejnych latach skoncentrował się na szkoleniu młodszych grup młodzieżowych. Obecnie, poza zespołem seniorów do rozgrywek zgłoszona zarejestrowana jest drużyna juniorów, która w poprzednich latach rozgrywała swoje mecze jeszcze jako kategoria „trampkarz”

Zarząd klubu aktywnie pracuje nad poprawą zaplecza oraz infrastruktury. Stadion w Wysokiej uległ znacznym przeobrażeniom. Dzięki środkom gminnym oraz przez wspólny wysiłek działaczy i zawodników klub z Wysokiej doczekał się nowych trybun. Również dzięki dofinansowaniu Gminy Łańcut wiosną oraz latem 2019 roku dokonano zabiegów pielęgnacyjnych, które znacząco poprawiły jakość murawy. Ponadto stadion Orła wyposażono w nowoczesne wiaty dla zawodników oraz obsługi medycznej. Od początku swojego istnienia w drużynie seniorów LKS „Orzeł” Wysoka pracowali następujący trenerzy: Benedykt Skiba, Grzegorz Olszaniecki, Piotr Dyrda, Antoni Brzezicki, Michał Gubernat, Piotr Grabowski. Obecnie trenerem drużyny seniorów jest Paweł Bróż, zaś trenerem juniorów – Dominik Karaś.    Drużynie z Wysokiej jak dotąd nigdy nie udało się awansować do wyższej klasy rozgrywkowej. Najbliżej tego osiągnięcia zespół „Orła” był w sezonie 2018/2019, gdzie uplasował się na 3 pozycji, a walkę o awans przegrał dopiero w ostatniej kolejce.

Stanisław Kisała
(frg. pracy mgr. "Geneza Ludowych Klubów Sportowych w gminie Łancut")

UG Łańcut