2019-05-07

Uchwały Rady Gminy Łańcut

  • Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie - Uchwała NR XXXIV/573/22
  • Załącznik do uchwały nr XXX/489/21 - doc.
  • Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami - XXXIV/572/22
  • Zmiana do regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łańcut 2021 - Uchwała nr  XL/678/23
  • Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łańcut 2021Uchwała nr XXX/486/21
  • Zmiana sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów - Uchwała NR XL/679/23
  • Sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów - Uchwała nr XXX/487/21
  • Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Uchwała NR XXX/490/21
UG Łańcut