Miejscowość usytuowana na wschód od Łańcuta, w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Zabudowa Głuchowa jest rozlokowana przy drodze krajowej nr 4 oraz przy polnych dróżkach biegnących prostopadle do wspomnianej wyżej szosy.


Od południa graniczy ze wsią Soniną, od wschodu z Kosiną, od północy z miejscowościami Dębiną, Białobrzegami i Wolą Dalszą, natomiast od zachodu ze wspomnianym wyżej Łańcutem. We wschodniej części wsi, na potoku Granicznym znajduje się  (od 4 lat)  zbiornik retencyjno rekreacyjny o pow. lustra wody 3,9 ha i maksymalnej wysokości piętrzenia ok. 3,5 m.

Miejsce pamięci narodowej "Korczak" lasek, gdzie w czasie okupacji Niemcy dokonali egzekucji kilkunastu więźniów prawdopodobnie tarnowskiego więzienia. W 1945 roku ciała zamordowanych zostały przeniesione na cmentarz w Łańcucie.

Od 1963 roku w miejscu egzekucji znajduje się obelisk z pamiątkową tablicą. Miejscem tym opiekuje się młodzież ze Szkoły Podstawowej w Głuchowie.

W kościele parafialnym w Głuchowie znajduje się zabytkowa figurka Madonny z Dzieciątkiem Jezus, przeniesiona z kapliczki usytuowanej na skrzyżowaniu dróg w kierunku Dębiny od strony "Zagród". Figurka w 1987 r. została uznana za zabytkową, ustalono, że została wykonana w tzw. Szkole wiedeńskiej.

Historia

Osadę Głuchów lokował w połowie XIV wieku Otto z Pilczy. Pierwsza wzmianka jest zawarta w dokumencie donacji na rzecz parafii w Nowosielcach z 1384 roku, w którym występuje niejaki Paulus de Gluchow, być może wójt Głuchowa. Przez następne dwa wieki Głuchów był w posiadaniu rodziny Pileckich z Łańcuta, a następnie Stadnickich. Pod koniec XVI wieku przeszedł na własność Konstantego Korniakta, który posiadał zamek w Głuchowie na tzw. "Winnej Górze". Po Korniaktach wieś, podobnie jak i całą włość łańcucką przejął Stanisław Lubomirski, wojewoda ruski. Przez kolejne, niespełna dwa stulecia wspomniana osada wchodziła w skład potężnego latyfundium Lubomirskich, a następnie do 1944 roku była w posiadaniu Potockich z Łańcuta.

Zabytki

Kościół parafialny pw. Wniebowstąpienia Pańskiego
Usytuowany w centrum wsi, po północnej stronie szosy do Przeworska. Zbudowany według planów Romana Orlewskiego i Władysława Jagiełły, ukończony w 1986 roku, parafia erygowana w roku 1979.

Kapliczka
Znajduje się w części Głuchowa zwanej "Zablesze". Wymurowana w połowie XIX wieku, wewnątrz drewniana figura św. Jana Nepomucena.

Dawny folwark Potockich
We wschodniej części wsi znajdują się pozostałości dawnego folwarku Potockich, na które składają się: murowany spichlerz z około 1920 roku oraz pozostałości dawnej stajni.

Stanowisko archeologiczne
Niemal na wprost folwarku góruje nad drogą krajową nr 4 niewielkie wzniesienie tzw. "Winna Góra" (obecnie stanowisko archeologiczne), na której znajdowała się dawna rezydencja Korniaktów.

Budynki publiczne
Na uwagę zasługuje drewniany dom drużnika, na przystanku kolejowym, który jest przykładem dawnego budownictwa kolejowego oraz młyn usytuowany w pobliżu kościoła.

 


 Parafia pw. Wniebowstąpienia Pańcskiego

Do roku 1979 Głuchów należał do parafii Łańcut. Mieszkańcy uczęszczali do kościoła na piechotę. Ksiądz przyjeżdżał do wsi tylko do ciężko chorych z ostatnią posługą oraz do nauki religii w szkole, a później w domu prywatnym. W latach 70-tych ks. proboszcz Stanisław Decowski podjął starania o kościół w Głuchowie.

Dnia 29 lutego 1979 roku została odprawiona przez ks.dr. Antoniego Cenę pierwsza Msza Św. w Głuchowie. Odbyło się to w domu prywatnym Stanisława Ostrowskiego. Od tego dnia Msze Św. w Głuchowie odbywały się co niedzielę. Dom S. Ostrowskiego został wykupiony i przebudowany na Kaplicę. Trwały starania ks. proboszcza Michała Kochmana z Łańcuta o utworzenie w Głuchowie parafii. 10 września 1979 roku, dekretem Biskupa przemyskiego Ignacego Tokarczuka powołana została samodzielna parafia pw. Wniebowstąpienia w Głuchowie. Proboszczem został mianowany ks. Augustyn Pawiński - wikariusz z Łańcuta. Msze Św. odbywały się w Kaplicy. Nowy ks. proboszcz podjął starania o budowę kościoła. W latach 1979 - 1981 wykupiono ziemię pod kościół i cmentarz. W 1981 pochowano pierwszych zmarłych na głuchowskim cmentarzu parafialnym. W sierpniu 1983 r. rozpoczęto budowę kościoła. Gospodarzem na budowie był Józef Szczepański. Przy budowie pracowali mieszkańcy wsi podzieleni na 6 rejonów. Budowę prowadziła ekipa murarzy pod przewodnictwem Stanisława Szczepańskiego. W sierpniu 1984 roku odbyła się uroczystość poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego. Ceremonii przewodził ks. Biskup Ignacy Tokarczuk. Budowę w stanie surowym ukończono w 1985 roku. W roku 1986 trwały prace wykończeniowe nowego kościoła. Projekt kościoła został wykonany przez inż. Romana Orlewskiego z Rzeszowa.

Uroczyste oddanie kościoła odbyło się 26 października 1986 r. Poświęcenia dokonał ks.biskup Ignacy Tokarczuk. W uroczystości wzięli udział mieszkańcy Głuchowa i okoliczni sąsiedzi oraz rodziny mieszkańców, nawet z bardzo daleka. Kilka dni wcześniej od 17-25 października trwały I parafialne Misje Święte, przygotowujące mieszkańców do prawdziwego duchowego przeżycia tych uroczystości. Obok kościoła został wmurowany Krzyż misyjny. Misje Święte prowadzili ks. Michał Józefczyk i ks. Franciszek Rząsa. Były to dla mieszkańców Głuchowa niezapomniane przeżycia. 

Przy parafii działa Rada Parafialna w składzie 22 osób. Są to przedstawiciele poszczególnych rejonów powołani przez ks. proboszcza. Rada parafialna pełni funkcję pomocniczą i doradczą w funkcjonowaniu parafii. 

Od początku istnienia parafii działają: schola, grupy ministrantów i lektorów oraz Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. 

W 1996 roku od 3 do 10 maja, odbyły się II Misje Parafialne. Prowadzili je ks. dr Tadeusz Kocur i ks. dr Zbigniew Suchy. 

W 1996 roku ukończona została dolna kaplica w Kościele. A W 1997 roku zaczęła swoją działalność Akcja Katolicka.

W maju 2007 r. rozpoczęto prace malarskie wewnątrz kościoła. Ściany pomalowano na biało. Rok 2008 został poświęcony na wykonanie polichromii ściennej. Prace te zlecono artyście Jerzemu Zatorskiemu. W 2009 r. uzupełniony został wystrój tzw. "zacheuszkami" i stacjami drogi krzyżowej.

18 października 2009 r. w Głuchowie odbyły się uroczystości konsekracji świątyni. Konsekracji dokonał abp Józef Michalik.

Dnia 29 lutego 1979 roku została odprawiona przez ks.dr. Antoniego Cenę pierwsza Msza Św. w Głuchowie. Odbyło się to w domu prywatnym Stanisława Ostrowskiego. Od tego dnia Msze Św. w Głuchowie odbywały się co niedzielę. Dom S. Ostrowskiego został wykupiony i przebudowany na Kaplicę. Trwały starania ks. proboszcza Michała Kochmana z Łańcuta o utworzenie w Głuchowie parafii. 

10 września 1979 roku, dekretem Biskupa przemyskiego Ignacego Tokarczuka powołana została samodzielna parafia pw. Wniebowstąpienia w Głuchowie. Proboszczem został mianowany ks. Augustyn Pawiński - wikariusz z Łańcuta. Msze Św. odbywały się w Kaplicy. Nowy ks. proboszcz podjął starania o budowę kościoła. W latach 1979 - 1981 wykupiono ziemię pod kościół i cmentarz. W 1981 pochowano pierwszych zmarłych na głuchowskim cmentarzu parafialnym. W sierpniu 1983 r. rozpoczęto budowę kościoła. Gospodarzem na budowie był Józef Szczepański. Przy budowie pracowali mieszkańcy wsi podzieleni na 6 rejonów. Budowę prowadziła ekipa murarzy pod przewodnictwem Stanisława Szczepańskiego. W sierpniu 1984 roku odbyła się uroczystość poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego. Ceremonii przewodził ks. Biskup Ignacy Tokarczuk. Budowę w stanie surowym ukończono w 1985 roku. W roku 1986 trwały prace wykończeniowe nowego kościoła. Projekt kościoła został wykonany przez inż. Romana Orlewskiego z Rzeszowa.

Uroczyste oddanie kościoła odbyło się 26 października 1986 r. Poświęcenia dokonał ks.biskup Ignacy Tokarczuk. W uroczystości wzięli udział mieszkańcy Głuchowa i okoliczni sąsiedzi oraz rodziny mieszkańców, nawet z bardzo daleka. Kilka dni wcześniej od 17-25 października trwały I parafialne Misje Święte, przygotowujące mieszkańców do prawdziwego duchowego przeżycia tych uroczystości. Obok kościoła został wmurowany Krzyż misyjny. Misje Święte prowadzili ks. Michał Józefczyk i ks. Franciszek Rząsa. Były to dla mieszkańców Głuchowa niezapomniane przeżycia. 

Przy parafii działa Rada Parafialna w składzie 22 osób. Są to przedstawiciele poszczególnych rejonów powołani przez ks. proboszcza. Rada parafialna pełni funkcję pomocniczą i doradczą w funkcjonowaniu parafii. 

Od początku istnienia parafii działają: schola, grupy ministrantów i lektorów oraz Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. 

W 1996 roku od 3 do 10 maja, odbyły się II Misje Parafialne. Prowadzili je ks. dr Tadeusz Kocur i ks. dr Zbigniew Suchy. 

W 1996 roku ukończona została dolna kaplica w Kościele. A W 1997 roku zaczęła swoją działalność Akcja Katolicka.

W maju 2007 r. rozpoczęto prace malarskie wewnątrz kościoła. Ściany pomalowano na biało. Rok 2008 został poświęcony na wykonanie polichromii ściennej. Prace te zlecono artyście Jerzemu Zatorskiemu. W 2009 r. uzupełniony został wystrój tzw. "zacheuszkami" i stacjami drogi krzyżowej.

18 października 2009 r. w Głuchowie odbyły się uroczystości konsekracji świątyni. Konsekracji dokonał abp Józef Michalik.

◊ Galeria zdjęć - Głuchów ◊

Warto zajrzeć:

www.parafiagluchow.pl - Parafia Głuchów

UG Łańcut