Działalność sportowa w Albigowej zaczęła rozwijać się głównie za sprawą młodzieży, która we wrześniu 1944 r. rozpoczęła naukę w Państwowym Gimnazjum i LO im. H. Sienkiewicza w Łańcucie.

Uczniowie swoją edukację powojenną rozpoczęli od kompletowania wyposażenia sal lekcyjnych, także budowy i urządzania boisk sportowych. Rozwój zainteresowań sportem zawdzięczają nauczycielowi wf. Stanisławowi Reizerowi, który ukazał im walory sportu oraz zachęcił do jego uprawiania. Cenili sobie jego pogadanki na tematy szkodliwości palenia papierosów, dbania o wygląd zewnętrzny, potrzebę uprawiania sportu i rekreacji, przygotowania się do zawodów. Młodzież zafascynowana sportem, pragnęła przenieść do swojej wsi to, czego nauczyła się w szkole średniej.

W Albigowej najpierw pomyślano o siatkówce. Pierwsza siatka została zrobiona ze sznurków pochodzących z paczek UNRRA. Po zdobyciu piłki grano w lesie na boisku urządzonym przez starszych kolegów.

Wkrótce uzyskano zgodę od władz wiejskich, na budowę boiska sportowego na tzw. "Blankówce", naprzeciw mleczarni. Z PZ "Samopomoc Chłopska" otrzymano nową siatkę, później koszulki. Wówczas zostało zarejestrowane koło Ludowy Zespół Sportowy "Albigowianka".

Zebrania organizacyjno - szkoleniowe odbywały się w małej Sali Domu Ludowego, gdzie wkrótce stanął stół do ping - ponga. Rozwojowi sportu w Albigowej towarzyszyło ogromne zainteresowanie młodzieży i miejscowego społeczeństwa. Boisko było oblegane przez młodych i starszych. Treningi odbywały się prawie codziennie, w niedziele grano od południa do zmierzchu. W siatkówkę grały również dziewczęta, natomiast starsi służyli młodym poradą.

Chętnych do gry było wielu dlatego urządzono drugie boisko do siatkówki, do koszykówki, skocznię, ustawiono drążki do ćwiczeń, zbudowano kręgielnię ze słupkiem i kulą na sznurze.

Istniała także drużyna piłki nożnej, która urządziła sobie boisko na polach dawnego folwarku. W czasie uroczystości państwowych organizowane były biegi narodowe, których zwycięzcy zdobywali nagrody i wyróżnienia.

Później, działalność organizacyjna LZS "Albigowianka" stawała się łatwiejsza niż w pierszych powojennych latach. Wzrastały wymagania zawodników, gdyż inne drużyny podnosiły swoje poprzeczki. Prężna działalność LZS "Albigowianka" trwała do lat 60-tych, a więc do czasu kiedy na placu boiska sportowego wybudowano piekarnię. Innego terenu na działalność sportową nie wskazano. W następnych latach młodzież ucząca się w szkołach średnich organizowała wakacyjne rozgrywki z drużynami sąsiednich miejscowości, ale były to spotkania okazjonalne. Dopiero w 1994 r. doszło do reaktywowania Ludowego Zespołu Sportowego. Za dotację otrzymaną z Urzędu Gminy zakupiono piłki i stroje sportowe. Od tego czasu drużyna przez 6 kolejnych lat uczestniczyła w rozgrywkach i turniejach drużyn nie zrzeszonych.

W 2001 r. LZS w Albigowej został przekształcony w Ludowy Klub Sportowy "Arka" Albigowa, który przyjął statut i dokonał rejestracji w Starostwie Powiatowym w Łańcucie.

Po roku przygotowań i wspólnych treningów, a także po rozegranych meczach sparingowych drużyna seniorów została zgłoszona do rozgrywek ligowych. Miało to miejsce w sezonie 2007/2008, gdzie w rozgrywkach klasy „B” zespół „Arki” w swoim premierowym sezonie ligowym zajął 4 miejsce. Rok później drużyna z Albigowej zanotowała jeszcze lepszy wynik, który pozwolił na świętowanie historycznego pierwszego awansu do klasy „A”. Poza sezonem 2008/2009, drużynie „Arki” jeszcze dwukrotnie udało się awansować do wyższej klasy rozgrywkowej. Miało to miejsce w sezonach:
- 2011/2012,
- 2018/2019.

Zespół „Arki” Albigowa od lat zajmuje się ponadto szkoleniem dzieci i młodzieży. Liczne grupy, takie jak trampkarz czy junior pozwoliły na zbudowanie zaplecza, dzięki któremu w drużynie seniorów grają w zdecydowanej większości wychowankowie klubu. Obecnie, w oficjalnych rozgrywkach ligowych, poza drużyną seniorów zgłoszone zostały także drużyny juniora młodszego, młodzika oraz orlika.

 

Prace wiosenne

Porządkowanie stadionu

Doprowadzenie prądu

Prace na stadionie

Przygotowania do otwarcia stadionu

Otwarcie stadionu LKS "Arka" Albigowa - 02.07.2006 r.

Trening

Treningi na śniegu

Drużyna w akcji

Zdjęcia udostępnione z Kroniki LKS "Arka" Albigowa

Stanisław Kisała
(frg. pracy mgr. "Geneza Ludowych Klubów Sportowych w gminie Łancut")

www.arkaalbigowa.yoyo.pl

UG Łańcut