W celu wsparcia potrzeb Mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami biodegradowalnymi w tym zielonymi, gmina po raz pierwszy wdraża program użyczania kompostowników ”Myśl inaczej - KOMPOSTUJ”. Dzięki niemu chętni mieszkańcy otrzymają bezpłatnie w użyczenie, a po trzech latach na własność przydomowe kompostowniki.

O użyczenie może wystąpić właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty, zarządca, który złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nie posiada obecnie względem Gminy Łańcut zaległości z tytułu podatków i innych opłat. Aby skorzystać z Programu, należy zgłosić się do Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a, pok. 17, gdzie będzie można wypełnić i złożyć wniosek o użyczenie kompostownika. Wzór wniosku i inne potrzebne dokumenty można pobrać również ze strony internetowej www.gmianlancut.pl. Wnioski będą przyjmowane w trybie ciągłym do wyczerpania liczby kompostowników. Decyduje kolejność zgłoszeń prawidłowo wypełnionych wniosków. Po ich weryfikacji wnioskujący zostaną poinformowani telefonicznie o czasie i miejscu podpisania umowy użyczenia kompostownika.

Kompostowanie jest naturalną metodą zagospodarowania odpadów polegającą na rozkładzie substancji organicznych przez mikroorganizmy. Efektem kompostowania jest kompost – najlepszy nawóz organiczny. Mieszkańcy, którzy stawiają na ekologię oraz Ci, którzy chcą ograniczyć koszty wywozu odpadów biodegradowalnych będą mieli możliwość zaopatrzyć się w 800 l zbiornik składający się z dwóch modułów. Kompostownik jest spakowany w poręczną paczkę, która zmieści się w samochodzie osobowym. Do każdego kompostownika dołączona zostanie instrukcja złożenia oraz kompostowania.

Zachęcamy mieszkańców do takiego sposobu gospodarowania odpadami biodegradowalnymi. Każdy, kto ma przydomowy ogródek będzie mógł wykorzystać powstały kompost do nawożenia warzyw i kwiatów.

Regulamin programu (pobierz pdf)
Wzór umowy (pobierz pdf)
Wniosek o użyczenie kompostownika (pobierz pdf)
Wniosek o uzyczenie kompostownika (pobierz doc)
Klauzula RODO (pobierz pdf)


Obraz na stronie ul_komp_1_2019.jpg

Obraz na stronie ul_komp_2_2019.jpg

UG Łańcut