Biuro Rady Gminy Łańcut, I piętro, pokój nr 19
tel.: 17 225 62 58
e-mail: 

 

RADA GMINY ŁAŃCUT kadencja 2018-2023

ALBIGOWSKI Jacek - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Łańcut
BALAWENDER Jadwiga
BORCZ Jan
BUJAK Katarzyna
CWYNAR Jerzy
CZECHOWICZ Barbara
DĄBEK Paweł - Przewodniczący Rady Gminy
HARPULA Tomasz
KIEŁB Jan
KISAŁA Marcin
KLUZ Sławomir
KRAUZ Ryszard
MURIAS Joanna
REJMAN-DZIOK Ewa
RUSZEL Bernadeta
SŁONINA Kazimierz
SZACKI Grzegorz
TARAŁA Ireneusz
WILK Wiesław
WÓJCIK Beata
ZUBER Jan

 

KOMISJE RADY GMINY ŁAŃCUT:

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący: Sławomir Kluz

BALAWENDER Jadwiga
BORCZ Jan
CZECHOWICZ Barbara
REJMAN-DZIOK Ewa

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Przewodniczący: Katarzyna Bujak

CZECHOWICZ Barbara
KLUZ Sławomir
SŁONINA Kazimierz
ZUBER Jan

 

Komisja Finansów i Gospodarki Mieniem
Przewodniczący: Ryszard Krauz

ALBIGOWSKI Jacek
DĄBEK Paweł
KIEŁB Jan
KISAŁA Marcin
RUSZEL Bernadeta
SŁONINA Kazimierz
TARAŁA Ireneusz
ZUBER Jan

 

Komisja Spraw Społecznych
Przewodniczący: Beata Wójcik

BUJAK Katarzyna
CWYNAR Jerzy
MURIAS Joanna

 

Komisja Inicjatyw Gospodarczych Rolnictwa i Ekologii
Przewodniczący: Grzegorz Szacki

HARPULA Tomasz
MURIAS Joanna
WILK Wiesław