"Głos Gminy Łańcut" jest to czasopismo samorządowe. Wydawanie zainicjował Wójt Gminy Łańcut  Zbigniew Łoza. Pomysł zrodził się przede wszystkim dlatego, że Urząd Gminy Łańcut nie posiadał żadnej możliwości przekazywania informacji mieszkańcom gminy. Próbowano rozwiązać ten problem zamieszczając wkładkę w "Gazecie Łańcuckiej", która miała za zadanie dostarczać bieżących wiadomości o gminie i jej poczynaniach. Jednak rozwiązanie to nie do końca zaspokajało potrzeby, ponieważ przekaz był bardzo skąpy, dlatego postanowiono stworzyć własną gazetę. Pozwalało to też na rozdzielenie spraw miasta Łańcuta, o których można przeczytać w "Gazecie Łańcuckiej" i spraw Gminy Łańcut, której siedzibą jest właśnie to miasto. Ludzie, którzy nie znają bliżej Łańcuta, kojarzą go zwłaszcza z miastem i zamkiem. Nieliczni tylko wiedzą, że znajduje się tu siedziba gminy. Dlatego stworzenie własnej gazety pozwoliło na rozdzielenie tych dwóch obszarów.

Tytuł "Głosu Gminy Łańcut" zatwierdzony został po wielu dyskusjach na ten temat. Na początku było 60 propozycji tytułu. Zespół redakcyjny wybrał cztery z nich. Były to: "Mała Ojczyzna", "Łańcucka Gmina", "Dziewiątka Gminy Łańcut", "Głos Gminy Łańcut". 21 kwietnia 1999 roku odbyła się sesja Rady Gminy, na której zespół redakcyjny zwrócił się do wszystkich uczestników sesji z prośbą o wybranie jednego tytułu w głosowaniu. Zdecydowanie największe uznanie zdobyła propozycja nazwania pisma "Głos Gminy Łańcut". Tytuł wiąże się z wydawcą, czyli gminą.

Pierwsze numery posiadały nakład nie większy niż 1000 do 1500 egzemplarzy. Z czasem zwiększono go do 2500, a obecnie drukowany jest w ilości 5500 sztuk. Czasopismo ukazywało się nieregularnie, około pięć/sześć razy w roku. GGŁ wydawany był w Urzędzie Gminy do końca 2019 r. Po tym czasie redakcja przeniesiona została do Centrum Kultury Gminy Łańcut. Wydrukowane czasopismo rozwożone jest głównie do wszystkich sklepów znajdujących się na terenie gminy, ale także do domów kultury i innych instytucji znajdujących się na terenie wsi wchodzących w skład gminy, a wersja elektroniczna dostępna jest na stronie internetowej Gminy Łańcut. Czasopismo jest bezpłatne. Obecnie wydawane jest co miesiąc.

Format gazety od 2019 r. to A3, wcześniej był to format A4. Pierwsze numery zrobione były ze zwykłego papieru w kolorze czarno - białym. Od numeru czwartego okładka była kolorowa, zrobiona ze śliskiego papieru. Na okładce zamieszczony był herb gminy, logo, oraz opisy lub zminiaturyzowane zdjęcia informujące o tym, co zawiera dany numer. Początkowo nie było to pismo obszerne objętościowo. Pierwsze numery zawierały 16 stron łącznie z okładką. Późniejsze numery miały do ok. 50 stron. Obecnie jet ich średnio ok.16. Gazeta nie posiada zdobników. Nie posiada również stałych rubryk.

Tematem artykułów są głównie aktualne sprawy Gminy Łańcut oraz działanie Rady Gminy a także funkcjonowanie urzędu i jednostek podległych tj. Zakładu Komunalnego, szkół, przedszkoli, ośrodków kultury. W gazecie pojawiają się rozmowy m.in. z osobami związanymi z gminą, aktualne informacje dotyczące gminnych inwestycji. Nie brakuje także fotorelacji z wydarzeń kulturalnych, czy sportowych oraz zapowiedzi wydarzeń.

Redaguje zespół: Centrum Kultury Gminy Łańcut.
Adres redakcji: Wysoka 49, 37-100 Łańcut
tel: 17 247 33 42
e-mail: 
Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru i skracania nadsyłanych materiałów. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

Wszystkich chętnych
serdecznie zapraszamy do współpracy
przy tworzeniu i redagowaniu następnych
numerów gazety.

UG Łańcut