Obraz na stronie okoritofulpos_herb.png    Gmina Ököritófülpös - Węgry

www.okoritofulpos.hu

Początki współpracy sięgają jesieni 1991 r. Rozpoczęły się poszukiwaniem wiejskiego partnera węgierskiego, z rozwiniętą działalnością kulturalną i społeczną, dla Gminnego Ośrodka Kultury w Łańcucie z siedzibą w Albigowej. Przy współpracy Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie pomagał w tym Dom Kultury w Nyiregyházie. Na początku 1992 r. to właśnie Ököritófülpös (i działający tam Zespół Folklorystyczny Fergeteges Táncegyüttes, prowadzony przez Józsefa Császára) zostało wskazane, jako potencjalny partner. Kontakt został szybko nawiązany, a József Császár podjął temat z nieukrywanym zapałem.

Z pierwszą wizytą przyjechał do Polski zespół Fergeteges 1 maja 1992 r. Wtedy też zostały omówione i ustalone zręby dalszych kontaktów, które miały obejmować nie tylko kulturę, ale także oświatę, sport i inne dziedziny, w miarę potrzeb i możliwości. Od początku kontakty te odbywały się za wiedzą i aprobatą władz samorządowych obydwu gmin.

Już 8 maja 1992 r. w gminie Łańcut przebywała delegacja pracowników domów kultury z komitetu Szabolcs-Szatmár-Bereg (ze stolicą w Nyiregyházie), a na początku września  Ököritófülpös odwiedziły Zespół Regionalny „Albigowianie” z Kapelą Ludową i Kapela Podwórkowa z Wysokiej.

W listopadzie 1992 r. J. Császár przyjechał do gminy Łańcut z delegacją nauczycieli, a w lutym 1993 r. z rewizytą na Węgry udali się nauczyciele z gminy Łańcut. W roku 1993 zorganizowano także wymiennie kolonie dla dzieci polskich na Węgrzech (Ököritófülpös, Vásárosnameny) oraz dzieci węgierskich w Polsce (Kamionka k. Sędziszowa Młp.).

W kolejnych latach we wzajemnych kontaktach brały udział grupy z różnych miejscowości węgierskich (oprócz Ököritófülpös, z Mátészalki, Csenger, Nyiregyházy i in.) i polskich (wszystkie miejscowości gminy Łańcut). W niektórych latach do wymiany dochodziło po kilka razy w roku – zarówno grupy artystyczne, szkolne, sportowe, jak i delegacje lub grupy studyjne. Efektem tego są podpisane porozumienia o międzygminnej współpracy partnerskiej.

Pojawiają się także nowi partnerzy chętni do współpracy (Szamoskér, Zahony).

Kolejnym owocem kontaktów węgiersko-polskich jest nawiązanie ożywionej równoległej współpracy ze środowiskami mniejszości polskiej w Nyiregyházie. Trwa ona na polu kultury do dzisiaj.

Lata 2017-2018 to wyjazdy głównie do Szamoskér. W turniejach piłkarskich uczestniczyli zawodnicy z LKS Czarni Kraczkowa oraz Sawa Sonina, a w warsztatach tanecznych młodzieżowy Zespół Pieśni i Tańca Patria z Kraczkowej.

Koordynatorami wzajemnych działań od początku współpracy do roku 2018 byli Andrzej Łobaza ze strony polskiej i József Császár ze strony węgierskiej. Od roku 2018 koordynatorem ze strony polskiej jest Marcin Kisała, a ze strony węgierskiej syn Józsefa Császára – Gábor Császár.

Podczas wizyty delegacji węgierskiej w listopadzie 2018 roku odbyło się spotkanie z nowym Wójtem Gminy Łańcut oraz przekazanie obowiązków nowym koordynatorom współpracy polsko-węgierskiej.

Problemem we wzajemnych kontaktach bywa język. Warto zatem wspomnieć o tłumaczach, bez których nie byłoby tak znaczących efektów: od początku najczęściej pomagał nam w porozumiewaniu się Imre Bárkányi (później także jego żona Marta) z Nyiregyházy, a w ostatnich kilkunastu latach Piotr Bárkanyi. Oczywiście, byli i inni – wszystkim serdecznie dziękujemy. Ostatnio młodzież z obydwu krajów coraz częściej dogaduje się po angielsku, niemniej tłumacz jest zawsze potrzebny. 

_______________________________________________________________________________________________

József Császár jest oddanym przyjacielem Polaków i Polski. Promuje w swoim środowisku nie tylko wiedzę o naszym kraju i naszej gminie, ale organizuje również nieformalne kontakty w tym zakresie. Wszystkie jego działania wskazują, iż jest znamienitym ambasadorem Polski na Węgrzech. W uznaniu tych zasług József Császár otrzymał roku 2016 Honorowy Tytuł „Zasłużony dla Gminy Łańcut”. Zaś Andrzej Łobaza za zasługi w koordynacji współpracy na wysokim poziomie pomiędzy Ököritófülpös i Gminą Łańcut oraz wyróżniającą się współpracę kulturalną otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Gminy Ököritófülpös.

 

 

UG Łańcut