Budowa drogi gminnej publicznej ”Albigowa - Granice” w miejscowości Albigowa

albigowa granice 1

albigowa granice wieś3 060820

Zadanie: „Budowa drogi gminnej publicznej ”Albigowa - Granice” w miejscowości Albigowa”

Cel zadania: Budowa drogi gminnej publicznej stanowiącej połączenie centrum miejscowości Albigowa z miejscowością Markowa

Planowane efekty: W ramach zadania wykonana zostanie droga o nawierzchni asfaltowej na długości 2600 mb od skrzyżowania z drogą powiatową Albigowa-Husów (rejon Granice) do skrzyżowania koło Ośrodka Zdrowia. Zbudowane zostaną  także droga rowerowa i chodnik oraz dwa skrzyżowania. Wykonane zostaną zjazdy indywidualne i publiczne, oznakowanie dróg, elementy odwodnienia, kanalizacja deszczowa i oświetlenie drogowe. Zadanie realizowane w formule „ Zaprojektuj – Zbuduj”. 
Okres realizacji: 2020-2023

Wartość zadania: 6 048 803,34 zł.

Wkład z Funduszu Dróg Samorządowych: 4 234 162,00 zł.