Stan na 31.03.2024 r.______________________________________________________________

Program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Dotacje na termomodernizację domu i wymianę źródeł ciepła: do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania lub do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Dodatkowo dofinansowanie audytu energetycznego do 100% (maksymalnie 1,2 tys. zł) pod warunkiem zrealizowania wybranego wariantu z audytu energetycznego w ramach przedsięwzięcia.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie czystepowietrze.gov.pl 

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Czyste Powietrze dla mieszkańców Gminy Łańcut
Adres: ul. Adama Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut
Tel. 17 224 60 92
Z bezpłatnej pomocy mieszkańcy Gminy Łańcut skorzystać mogą w godzinach pracy Urzędu Gminy Łańcut

Aktualne dane o wdrażaniu Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Łańcut
Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 817
Liczba zawartych umów: 692
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 365
Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 20 029 247,28 zł

 

 

Stan na 31.12.2023 r.______________________________________________________________

Program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Dotacje na termomodernizację domu i wymianę źródeł ciepła: do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania lub do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Dodatkowo dofinansowanie audytu energetycznego do 100% (maksymalnie 1,2 tys. zł) pod warunkiem zrealizowania wybranego wariantu z audytu energetycznego w ramach przedsięwzięcia.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie czystepowietrze.gov.pl 

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Czyste Powietrze dla mieszkańców Gminy Łańcut
Adres: ul. Adama Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut
Tel. 17 224 60 92
Z bezpłatnej pomocy mieszkańcy Gminy Łańcut skorzystać mogą w godzinach pracy Urzędu Gminy Łańcut

Aktualne dane o wdrażaniu Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Łańcut
Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 753
Liczba zawartych umów: 667
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 340
Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 17 886 001,11 zł

 

 

_Stan na 30.09.2023 r.______________________________________________________________

Program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Dotacje na termomodernizację domu i wymianę źródeł ciepła: do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania lub do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Dodatkowo dofinansowanie audytu energetycznego do 100% (maksymalnie 1,2 tys. zł) pod warunkiem zrealizowania wybranego wariantu z audytu energetycznego w ramach przedsięwzięcia.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie czystepowietrze.gov.pl 

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Czyste Powietrze dla mieszkańców Gminy Łańcut
Adres: ul. Adama Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut
Tel. 17 224 60 92
Z bezpłatnej pomocy mieszkańcy Gminy Łańcut skorzystać mogą w godzinach pracy Urzędu Gminy Łańcut

Aktualne dane o wdrażaniu Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Łańcut
Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 748
Liczba zawartych umów: 709
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 317
Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 8 578 647,65 zł

 

 

_Stan na 30.06.2023 r.______________________________________________________________

Program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Dotacje na termomodernizację domu i wymianę źródeł ciepła: do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania lub do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Dodatkowo dofinansowanie audytu energetycznego do 100% (maksymalnie 1,2 tys. zł) pod warunkiem zrealizowania wybranego wariantu z audytu energetycznego w ramach przedsięwzięcia.

Szczegółowe informacje znajdują się na  stronie czystepowietrze.gov.pl 

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Czyste Powietrze dla mieszkańców Gminy Łańcut
Adres: ul. Adama Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut
Tel. 17 224 60 92
Z bezpłatnej pomocy mieszkańcy Gminy Łańcut skorzystać mogą w godzinach pracy Urzędu Gminy Łańcut

Aktualne dane o wdrażaniu Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Łańcut
Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 593
Liczba zawartych umów: 508
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 297
Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 5 488 962,89 zł

 

 

_Stan na 31.03.2023 r.____________________________________________________________________

 

Program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Dotacje na termomodernizację domu i wymianę źródeł ciepła: do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania lub do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Dodatkowo dofinansowanie audytu energetycznego do 100% (maksymalnie 1,2 tys. zł) pod warunkiem zrealizowania wybranego wariantu z audytu energetycznego w ramach przedsięwzięcia.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie czystepowietrze.gov.pl 

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Czyste Powietrze dla mieszkańców Gminy Łańcut
Adres: ul. Adama Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut
Tel. 17 224 60 92
Z bezpłatnej pomocy mieszkańcy Gminy Łańcut skorzystać mogą w godzinach pracy Urzędu Gminy Łańcut

Aktualne dane o wdrażaniu Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Łańcut
Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 520
Liczba zawartych umów: 467
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 271
Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 5 031 450,46 zł

 

 

_Stan na 31 grudnia 2022 r.____________________________________________________________________

Program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Dotacje na termomodernizację domu i wymianę źródeł ciepła: do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania lub do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Dodatkowo dofinansowanie audytu energetycznego do 100% (maksymalnie 1,2 tys. zł) pod warunkiem zrealizowania wybranego wariantu z audytu energetycznego w ramach przedsięwzięcia.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie czystepowietrze.gov.pl 

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Czyste Powietrze dla mieszkańców Gminy Łańcut
Adres: ul. Adama Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut
Tel. 17 224 60 92
Z bezpłatnej pomocy mieszkańcy Gminy Łańcut skorzystać mogą w godzinach pracy Urzędu Gminy Łańcut

Aktualne dane o wdrażaniu Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Łańcut
Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 467
Liczba zawartych umów: 438
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 312
Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 5 503 935,51 zł

 

 

_Stan na 30 września 2022 r.___________________________________________________________________

Program przeznaczony jest dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.
W ramach Programu Priorytetowego można skorzystać z dofinansowania na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domu: do 30, 37 lub 69 tys. zł (podstawowy, podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania) oraz do 47 lub 79 tys. zł przy dotacji z prefinansowaniem (podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania).


Szczegółowe informacje znajdują się na stronie czystepowietrze.gov.pl 

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Czyste Powietrze dla mieszkańców Gminy Łańcut
Adres: ul. Adama Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut
Tel. 17 224 60 92
Z bezpłatnej pomocy mieszkańcy Gminy Łańcut skorzystać mogą w godzinach pracy Urzędu Gminy Łańcut

Aktualne dane o wdrażaniu Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Łańcut
Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 456
Liczba zawartych umów: 417
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 206
Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 4476348,57 zł