Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 109860R ”Albigowa przez wieś” w miejscowości Albigowa

fds tablica przez wieś alb

Zadanie: „Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 109860R ”Albigowa przez wieś” w miejscowości Albigowa”

Cel: Poprawa komfortu poruszania się pieszych w ciągu drogi gminnej oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu wszystkich użytkowników drogi

Planowane efekty: W ramach przebudowy drogi wykonana zostanie nowa nawierzchnia na długości 204 mb. Wykonany zostanie także chodnik o szerokości 2 m. Zakres zadania obejmuje również budowę rowu krytego – kolektora z którego wody będą odprowadzane według stanu istniejącego do sieci kanalizacji deszczowej. Przebudowane zostanie skrzyżowania z drogą gminną Albigowa przez wieś do Wysokiej.

Planowany termin zakończenia zadania: listopad 2020 r. Zadanie zrealizowane.

Wartość zadania: 841 940,57 zł.

Wkład z Funduszu Dróg Samorządowych: 589 358,00 zł.

  • IMG_0481
  • IMG_0809
  • albigowa_przez_wies_1
  • albigowa_przez_wies_2
  • albigowa_przez_wies_4
  • albigowa_przez_wies_5
  • przez_wie_albigowa_1
  • przez_wie_albigowa_2
  • przez_wie_albigowa_3
  • przez_wie_albigowa_4