SZKODY ŁOWIECKIE 

Przyjmowanie wniosków i szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, sarny i daniele prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie oraz koła łowieckie.

  • Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
    Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem

    35-010 Rzeszów, al. Cieplińskiego 4

tel. 17 850 66 67, 17 747 67 12, 17 747 63 52, 17 860 67 18,
składane osobiście - Kancelaria Ogólna Urzędu lub drogą elektroniczną pod adres:  

Do UM zgłaszane są szkody łowieckie w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, sarny i daniele na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz szkód wyrządzonych na obszarach polnych obwodów łowieckich i obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej PUM pod linkiem:

https://bip.podkarpackie.pl/index.php/sprawy-do-zalatwienia-w-urzedzie/rolnictwo-i-ochrona-srodowiska/1367-szkody-lowieckie

  • Koła łowieckie

Zasięg terytorialny działania kół znajduje się na mapie udostępnianej przez  Okręg Rzeszowski Polskiego Związku Łowieckiego -  http://www.pzlow.rzeszow.pl/obwody-lowieckie

Na terenie gminy Łańcut obwody łowieckie dzierżawią następujące koła:
 

Koło Łowieckie „RYŚ” Łańcut

37-100 Łańcut , Wola Dalsza 150

https://rys-lancut.wixsite.com/rys-lancut 

Koło Łowieckie „KLUB MYŚLIWYCH DIANA”

37-100 Łańcut, ul. Lisa Kuli 18

http://klub-mysliwych-diana.pl/

Koło Łowieckie „WKL ROGACZ” Rzeszów

35-042 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 77, skr. poczt. 210

http://www.wklrogacz.pl/

Koło łowieckie "Wilk - Husów" w Błędowej Tyczyńskiej

36-017 Błędowa Tyczyńska 6

http://testklw.opx.pl/

Koło Łowieckie "Jedność" w Rzeszowie

ul. Warszawska 22, 35-205 Rzeszów​

 https://www.jednosc.info/

 

Koło Łowieckie DIANA w Łańcucie informuje o sposobie przyjmowania zgłoszeń szkód łowieckich w obwodzie łowieckim nr 102, tj. wsi Głuchów, Kosina, Sonina i Wysoka - pobierz.