OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Łańcut informuje, iż w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym 2019 od 2 stycznia 2020 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łańcucie będą wydawane skierowania dla osób/rodzin mieszkających na terenie Gminy Łańcut, spełniających poniższe kryteria:

-  do 1056 zł na jedną osobę w rodzinie

-  do 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej.

UG Łańcut