Obwieszczenie RG-IX.7131.45.57.2019.WCT/MP

Marszałek Województwa Podkarpackiego zawiadamia o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie podziału województwa podkarpackiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów do kategorii oraz o wyłożeniu projektu do publicznego wglądu

Treść obwieszczenia (pobierz)

Załączniki (pobierz)

UG Łańcut