Łańcut, 23 grudnia 2019 r.

Powiatowe Centrum Zarządzania

Kryzysowego w Łańcucie

 OW-I.5533.76.2019


 

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE

 

Biuro Prognoz Hydrologicznych IMGW-PIB w Krakowie ostrzega przed zjawiskiem, jakie może wystąpić na terenie powiatu łańcuckiego:

Zjawisko: wezbranie rzek z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień zagrożenia: 2 (w skali 3 stopniowej)

Ważność: od godz. 1500 dnia 23.12.2019 r. do godz. 1500 dnia 24.12.2019 r.

Obszar: Zlewnie: Wisłoki, Sanu, Wisłoka 

Przebieg: W ciągu dnia, nocy oraz kolejnego dnia, w związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, spodziewane są wzrosty poziomu wody (punktowo gwałtowne) do strefy stanów średnich, a lokalnie do dolnej części strefy stanów wysokich. Lokalnie, szczególnie
w zlewniach
Wisłoki, Sanu oraz Wisłoka i na mniejszych ciekach w zlewniach zurbanizowanych, stany wody mogą przekroczyć stan ostrzegawczy.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: brak

Czas wydania: godz. 1048 dnia 23.12.2019 r.

Dyżurny synoptyk: Wawrzyniec Kruszewski 

W związku z powyższym proszę o jak najszersze poinformowanie miejscowej ludności
o zagrożeniu, a o ewentualnie zaistniałych zdarzeniach i podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łańcucie tel. 17 225 31 77, 17 225 69 93, 669 500 181, fax. 17 225 82 74, e-mail:

 

Powiatowe Centrum Zarządzania

Kryzysowego w Łańcucie

 

 

 

UG Łańcut