Obraz na stronie logo_razem_bezp_2019.jpg

W Szkole Podstawowej w Albigowej 11 września miała miejsce inauguracja projektu pn. „Edukacja na rzecz bezpieczeństwa w Gminie Łańcut”.  – Bardzo ważnym zadaniem dla dyrektorów jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa, dlatego z ogromną radością przyjęliśmy wiadomość, że naszych placówkach będzie realizowany taki projekt – mówił Adam Hoły, dyrektor Szkoły Podstawowej w Albigowej w dniu inauguracji projektu.  

- Bezpieczeństwo to priorytet. Jest mi niezmiernie miło, że w Albigowej nastąpiła inauguracja tego programu  - dodał Adam Hoły.  W ramach zadania przeprowadzone będą warsztaty dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Łańcut z zakresu agresji, cyberprzemocy (w tym bezpiecznego korzystania z telefonów komórkowych i Internetu) oraz uzależnień od substancji psychoaktywnych.

Przewidziane są także szkolenia dla rodziców z zakresu przeciwdziałania patologii społecznej oraz spotkanie szkoleniowe dla Seniorów na temat ochrony mienia. Na koniec zaplanowano debatę podsumowującą.

Zadanierealizowane jest w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”. Zakończenie realizacji projektu to koniec roku.

Justyna Paszkiewicz, koordynator

 

UG Łańcut

"Edukacja na rzecz bezpieczeństwa w Gminie Łańcut" - galeria

 
˝Edukacja na rzecz bezpieczeństwa w Gminie Łańcut˝
 
˝Edukacja na rzecz bezpieczeństwa w Gminie Łańcut˝
 
˝Edukacja na rzecz bezpieczeństwa w Gminie Łańcut˝
 
˝Edukacja na rzecz bezpieczeństwa w Gminie Łańcut˝
 
˝Edukacja na rzecz bezpieczeństwa w Gminie Łańcut˝
 
˝Edukacja na rzecz bezpieczeństwa w Gminie Łańcut˝