ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2019, poz. 506) oraz Statutu Sołectwa

 

Z W O Ł U J Ę

Z E B R A N I E   W I E J S K I E

we wsi  ALBIGOWA

które odbędzie się w Ośrodku Kultury
dnia 29 września 2019 r. (NIEDZIELA)

o godz. 14.00

 

PORZĄDEK  ZEBRANIA

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Funduszu Sołeckiego na 2020 rok.
  3. Wolne wnioski i zapytania.
  4. Zakończenie zebrania.

Ze względu na ważność omawianych spraw prosi się mieszkańców wsi o liczny udział
w zebraniu wiejskim
.  

  

SOŁTYS WSI ALBIGOWA

UG Łańcut