Obraz na stronie efrrow.jpg

Wójt Jakub Czarnota podpisał umowy z wykonawcami na doposażenie Ośrodków Kultury w Kraczkowej i Soninie, na które gmina Łańcut pozyskała dofinansowanie w kwocie ponad 165 tys. zł. W Kraczkowej zadanie zrealizuje firma BENER Michał Benka z Gdańska, a w Soninie firma „ELMAR” Anna Karnas z Błażowej. Wykonawcy mają czas na wyposażenie placówek do końca października br.

Ośrodki zostaną wyposażone m.in. w sprzęt nagłośnieniowy, oświetleniowy, scenę mobilną, krzesła oraz sprzęt audio do obsługi imprez plenerowych. Całkowita wartość zadania to prawie 250 tys. zł.

Zadanie pn. „Doposażenie placówek kultury w Kraczkowej i Soninie” jest realizowane w ramach operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014–2020.

 

Obraz na stronie dop_ok_2019.jpg

Przy podpisaniu umowy obecny był dyrektor Centrum Kultury Gminy Łańcut Mateusz Witczuk.

UG Łańcut