Obraz na stronie logo_lgd_2019.jpg

Rada Lokalnej Grupy Działania Ziemia Łańcucka zatwierdziła pozytywnie wniosek o dofinansowanie remontu i konserwacji Pomnika Grunwald oraz Kapliczki z figurą św. Jana Nepomucena. Wnioskowana kwota dotacji to nieco ponad 50 tys. zł. Projekt będzie realizowany przez Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju wsi Handzlówka przy współpracy z gminą Łańcut.

- Dziękuję władzom stowarzyszenia, że zgodziły się na podjęcie współpracy w realizacji tego przedsięwzięcia. Ważnym elementem tego programu jest aktywizowanie lokalnej społeczności w tym organizacji pozarządowych – mówi Jakub Czarnota

Zakres planowanych prac obejmuje m.in. konserwację rzeźby orła, krzyża, tablic i metalowych krzyży pomnika oraz odtworzenie powłok malarskich, boniowanie elewacji frontowej oraz oczyszczenie i zabezpieczenie muru ceglanego przy kapliczce.

Ostateczna kwota dofinansowania może jeszcze ulec zmianie po weryfikacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Prace remontowe powinny rozpocząć się w 2020 r. Środki pozyskane na zabytki w Handzlówce nie są jedynymi jakie będą wydatkowane na terenie gminy Łańcut w ramach tego projektu. O dotację starała się również parafia w Soninie. Wniosek z Soniny także został pozytywnie rozpatrzony, co umożliwi remont jednej kapliczki.

Nabór wniosków na dofinansowanie powyższych zadań został ogłoszony w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Obraz na stronie kapliczka_handz_2019.jpgObraz na stronie grunwald_handz_2019.jpg

 

UG Łańcut