Wójt Gminy Łańcut podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z terenu Gminy Łańcut w m. Głuchów przeznaczonych do użyczenia

Treść wykazu (pobierz)

UG Łańcut