Wójt gminy Łańcut wraz z pracownikami urzędu nadal czynią starania na rzecz zmiany tzw. „Ustawy wiatrakowej”. W tym celu spotkali się dziś w naszym urzędzie z p. Ewą Leniart – wojewodą podkarpackim i kandydatem na posła.

- Przedstawiłem p. wojewodzie problemy z jakimi borykają się mieszkańcy naszej gminy w następstwie uchwalenia przez parlament tzw. zakazu zabudowy w promieniu 1500 m od wiatraka – mówi wójt Jakub Czarnota.

Podczas spotkania wójt podkreślił, że w ostatnich kilku miesiącach w urzędzie zostało wydanych ponad 400 decyzji o warunkach zabudowy na terenach dotkniętych skutkami ustawy tj. przede wszystkim Sonina, Wysoka oraz Kosina. Zwrócił też uwagę, że to nie rozwiązuje w pełni problemu ponieważ zakaz zabudowy obejmuje 25% terytorium gminy. Pani wojewoda wraz z obecnym na spotkaniu posłem Kazimierzem Gołojuchem zadeklarowali wsparcie w sprawie nowelizacji ustawy.

Samorządowcy poruszyli również problemy oświaty oraz coraz szybciej narastający problem z wodą pitną.
Dalsza część wizyty wojewody była poświęcona inwestycjom realizowanym i planowanym do realizacji dzięki wsparciu z budżetu państwa szczególnie inwestycjom w infrastrukturę drogową i sportową. Pani wojewoda podkreśliła, że dzięki programom rządowym gminy mogą się rozwijać i zapewniła, że jako parlamentarzysta będzie wspierać wszelkie działania władz gminy Łańcut służące lokalnej społeczności.

Obraz na stronie woj_gmlan_2019_01.jpg

Obraz na stronie woj_gmlan_2019_02.jpg

Obraz na stronie woj_gmlan_2019_03.jpg

UG Łańcut