Wójt Gminy Łańcut informuje, że w związku z koniecznością wprowadzenia i aktualizacji bazy danych podatkowych związanych z przeprowadzoną modernizacją ewidencji gruntów i budynków Gminy Łańcut

od 4 listopada 2019 r. w pok. nr 3 – Referat Finansowo Podatkowy (Podatki) przyjmowanie i obsługa stron będzie się odbywać od poniedziałku do czwartku w godzinach pracy Urzędu.

UG Łańcut