Wójt Gminy Łańcut podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia w msc. Rogóżno

Treść wykazu (pobierz)

UG Łańcut