Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łańcut pod poszerzenie cmentarza w miejscowości Rogóżno wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko

Treść obwieszczenia (pobierz)

UG Łańcut