Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia III zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łańcut wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Treść obwieszczenia (pobierz)

UG Łańcut