Gmina Łańcut otrzyma 250 tys. zł na zakup lekkiego wozu strażackiego dla OSP Kosina. Zarząd Województwa Podkarpackiego 29 października br. zatwierdził listę rankingową.

Wniosek na zakup samochodu zajął 2 miejsce na liście rankingowej na Podkarpaciu (dotacje otrzyma 65 gmin). Więcej punktów otrzymała tylko gmina Krasiczyn. Szacowany koszt zakupu to 350 tys. zł, z czego 100 tys. zł będzie wkładem własnym gminy Łańcut. Planowany termin zakupu to rok 2020.

Wśród kryteriów branych pod uwagę w ocenie wniosku były m.in. stan techniczny wyposażenia jednostki, liczba wyjazdów w ciągu roku oraz liczba mieszkańców przypadająca na jeden samochód ratowniczo gaśniczy.

- Zgodnie z wymogami projektowymi można było aplikować wyłącznie na jednostki będące w KRSG. Ponadto patrząc na kryteria decydujące o punktacji Kosina miała największe szanse na pozyskanie samochodu. Jak pokazuje lista rankingowa wybór był trafny – mówi wójt Jakub Czarnota
- Mamy świadomość, że zapotrzebowanie na nowe samochody OSP w gminie Łańcut jest duże. Będziemy czynić starania by w kolejnych latach nadal pozyskiwać środki zewnętrzne na samochody. Inwestujemy w ten sposób w bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Dziękuję również Zarządowi Województwa Podkarpackiego za przychylność dla takich zamierzeń – dodaje wójt.

UG Łańcut