Obraz na stronie promo_projekt_2_.png

Gmina Łańcut od września br. realizuje projekt w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”. Zakończenie realizacji projektu to koniec roku.

W ramach zadania przewidziane są  będą warsztaty dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Łańcut z zakresu agresji, cyberprzemocy (w tym bezpiecznego korzystania z telefonów komórkowych i Internetu) oraz uzależnień od substancji psychoaktywnych.

Projekt obejmuje także szkolenia dla rodziców z zakresu przeciwdziałania patologii społecznej, a seniorzy w ramach zadania pogłębią swoją wiedzę na temat ochrony mienia. Na koniec zaplanowano debatę podsumowującą.

Planowany całkowity koszt zadania to prawie 87 tys. zł, z czego dofinansowanie stanowi ponad 75 tys. zł (dotacja celowa z budżetu państwa).

 Obraz na stronie promo_projekt__1_.jpg

Obraz na stronie promo_projekt__3_.jpg

Obraz na stronie promo_projekt__4_.jpg

Obraz na stronie promo_projekt__5_.jpg

UG Łańcut