Dzisiaj wójt Jakub Czarnota podpisał z firmą STRABAG sp. z  o.o.  umowę na rozbudowę drogi Głuchów–Pastwiska i przekazał wykonawcy plac budowy.  Wartość kontraktu to 6,7 mln złotych. Jest to największa kwotowo inwestycja realizowana przez gminę Łańcut w ostatnich latach.  

Mieszkańcy nowopowstającego osiedla zyskają prawie 2 km drogi asfaltowej. W ramach inwestycji powstanie również chodnik po dwóch stronach drogi, zatoki autobusowe i postojowe, oświetlenie uliczne, zjazdy publiczne i indywidualne oraz odwodnienie drogi.

Na realizację zadania gmina pozyskała środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie ponad 4 mln zł. Zakończenie realizacji planowane jest wiosną 2021 r.

- Dzięki środkom zewnętrznym możemy realizować duże inwestycje drogowe, poprawiające bezpieczeństwo i dostępność komunikacyjną gminy Łańcut. Liczymy na to, że budowa drogi na Pastwiskach przyczyni się do rozwoju osadnictwa w Głuchowie.  Gmina dysponuje w tej części sołectwa działkami pod zabudowę mieszkaniową, zainteresowanie tymi terenami rośnie, co bardzo nas cieszy. Sama inwestycja jest bardzo dużym przedsięwzięciem, które będzie realizowane do wiosny 2021 r.  – mówi wójt Jakub  Czarnota 

Obraz na stronie gp1_2019.jpg

Obraz na stronie gp2_2019.jpg

Obraz na stronie gp3_2019.jpg

Obraz na stronie gp4_2019.jpg

UG Łańcut