Obraz na stronie logo_gops.jpg

Harmonogram wsparcia dla pracowników GOPS w Łańcucie  w związku z realizacja przez Gminę Łańcut/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie od 1 kwietnia 2018 r. projektu  pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łańcucie”nr POWR.02.05.00-00-0186/17złożonego w ramach konkursu nr POWR.02.05.00-IP-03.-00-012/17 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

HARMONOGRAM WSPARCIA

  1. Szkolenie z zasad Kodeksu Postepowania Administracyjnego i Kodeksu Pracy
    w realizacji pracy socjalnej GOPS
    dla 17 pracowników GOPS.

Termin szkolenia:  22.08.2018 r. – 24.08.2018 r. – grupa I,

                                 27.08.2018 r., 30.08.2018 r. i 31.08.2018 r.- grupa II

Miejsce realizacji szkolenia grupowego:

22.08.2018 r. – 24.08.2018 r. – Klub Fitness JUST Fit ul. Gen Bema 2, 27-100 Łańcut

27.08.2018 r., 30.08.2018 r. i 31.08.2018 r. Auto Fan Bis ul. J. Piłsudskiego 10,
37-100 Łańcut

Szkolenie realizowane w godz. 7.00 -15.00

   2. Nowy model funkcjonowania GOPS dla 17 pracowników GOPS.

Termin szkolenia: 10.09.2018 r., 12.09.2018 r., 17.09.2018 r. – grupa I

                                 11.09.2018 r 13.09.2018 r., 18.09.2018 r. – grupa II

Miejsce realizacji szkolenia grupowego: Auto Fan Bis ul. J. Piłsudskiego 10, 37-100 Łańcut

Szkolenie realizowane w godz. 7.00 -15.00

    3. Praca socjalna z rodziną dla 11 pracowników GOPS

Termin szkolenia: 04.10.2018 r, 05.10.2018 r. oraz 12.10.2018 r. – grupa I

                                18.10.2018 r, 19.10.2018 r. oraz 25.10.2018 r. – grupa II

Miejsce realizacji szkolenia: Auto Fan Bis ul. J. Piłsudskiego 10, 37-100 Łańcut

Szkolenie realizowane w godz. 7.00 -15.00

    4. Wywiad środowiskowy jako narzędzie pracy z rodziną dla 11 pracowników GOPS

Termin szkolenia:   13.11.2018 r. 14.11.2018 r. oraz 19.11. 2018 r.- grupa I

  20.11.2018 r.  21.11.2018 r. oraz 26.11.2018 r. – grupa II

Miejsce realizacji szkolenia grupowego: Auto Fan Bis ul. J. Piłsudskiego 10, 37-100 Łańcut

Szkolenie realizowane w godz. 7.00 -15.00

    5. Praca socjalna z osobami starszymi dla 11 pracowników GOPS

Termin szkolenia:  21.03.2019 r. 22.03.2019 r. oraz  25.03. 2019 r.- grupa I

27.03.2019 r.  28.03.2019 r. oraz 29.03.2019 r. – grupa II

Miejsce realizacji szkolenia grupowego: Auto Fan Bis ul. J. Piłsudskiego 10, 37-100 Łańcut

Szkolenie realizowane w godz. 7.00 -15.00

    6. Grupowa superwizja dla 11 pracowników GOPS

Termin grupowej superwizji: 28.08.2018 r, 25.09.2018 r., 30.10.2018 r., 27.11.2018 r., 20.12.2018 r., 29.01.2019 r., 19.02.2019 r., 26.03.2019 r., 12.04.2019 r., 07.05.2019 r.

Miejsce realizacji szkolenia: Auto Fan Bis ul. J. Piłsudskiego 10, 37-100 Łańcut

Grupowa superwizja w godz. 8.00 - 11.00 - grupa I

  11.30 -14.30 – grupa II

 

UG Łańcut