Wójt Gminy Łańcut oraz Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego zapraszają na spotkania dla mieszkańców gminy - potencjalnych beneficjentów projektów pn. „Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy” oraz „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” dotyczących wymiany kotłów w gospodarstwach domowych.

Projekty obejmują:
a) wymianę dotychczasowych źródeł ciepła na kotły gazowe kondensacyjne (jednofunkcyjne i dwufunkcyjne),
b) wymianę dotychczasowych źródeł ciepła na kotły na biomasę z automatycznym zasypem paliwa,
c) wymianę dotychczasowych źródeł ciepła na kotły na paliwa stałe (inne niż biomasa) klasy 5 z automatycznym zasypem paliwa – ekogroszek.

W ramach szkoleń przedstawione zostaną min. zagadnienia dotyczące:
• inwestycji możliwych do zrealizowania,
• warunków uczestnictwa,
• kryteriów wyboru,
• kosztów uczestnictwa,
• terminów naboru,
• wzorów wniosków, instrukcji ich wypełniania i przygotowania załączników.

Przewidziany jest również panel pytań i odpowiedzi.

Spotkania odbędą się w następujących miejscach i terminach:

▶️ 19 listopada 2019 r., godzina 17:00
– Ośrodek Kultury w Kraczkowej spotkanie także dla mieszkańców Cierpisza

▶️ 20 listopada 2019 r., godzina 17:00
– Ośrodek Kultury w Soninie

▶️ 27 listopada 2019 r., godzina 17:00
– Ośrodek Kultury w Wysokiej

▶️ 03 grudnia 2019 r., godzina 17:00
– Ośrodek Kultury w Głuchowie

▶️ 10 grudnia 2019 r., godzina 17:00
– Ośrodek Kultury w Albigowej spotkanie także dla mieszkańców Handzlówki

▶️ 20 grudnia 2019 r., godzina 17:00
– Ośrodek Kultury w Kosinie spotkanie także dla mieszkańców Rogóżna

Link do strony internetowej projektu https://rof.org.pl/realizowane-projekty/wymiana-zrodel-ciepla-na-terenie-rof/

07:56:34Obraz na stronie piece_15.11.2019.jpg