W związku z licznymi pytaniami od mieszkańców Gminy Łańcut dotyczącymi dofinansowania z programu „Czyste powietrze” informujemy, że powyższy program realizowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Głównym jego celem jest zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza wprowadzanych przez gospodarstwa domowe. W programie można skorzystać z dofinansowania m.in. do:

- wymiany stałych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych  źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,

- docieplenia przegród budynku,

- wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,

- instalacji odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych)

- montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu uzyskać można na stronie internetowej: https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/strona-glowna-programu lub w siedzibie WFOŚiGW, ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów, tel. 17 853 63 61.

UG Łańcut