Informacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego przez producentów rolnych

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju wsi informuje, że w przypadku producenta rolnego, który dołączył informacje o liczbie DJP do wniosku o zwrot podatku akcyzowego w pierwszym terminie 2019 r, organ będący w jego posiadaniu nie będzie żądać po raz kolejny jego przedłożenia przy składaniu przez tego producenta wniosku w drugim terminie.

Termin składania wniosku o zwrot podatku akcyzowego w drugim terminie od 1 do 31 sierpnia 2019 r.

UG Łańcut