Obwieszczenie dot. planowanego przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne, w miejscowości Warash na Ukrainie

Treść obwieszczenia WOOŚ.442.1.2018.AR.4 (pobierz)

UG Łańcut