Nabór uzupełniający
wniosków przystąpienia do projektu
„Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”
odbywać się będzie
w dniach 19 marca – 20 kwietnia 2018 roku,
w godzinach pracy poszczególnych Urzędów Miast/Gmin.

Dokładne dane co do miejsc przyjmowania wniosków zostaną podane na tydzień przed rozpoczęciem naboru – zastrzega się możliwość zmiany terminów naboru.

Wszelkie materiały i informacje dotyczące projektu, w tym zasad naboru i udziału w projekcie dostępne są na stronie internetowej Lidera Projektu (Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego) rof.org.pl oraz na stronach internetowych Urzędów Miast/Gmin właściwych dla Partnerów (Gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego). Prosimy o bieżące i uważne śledzenie stron internetowych wskazanych powyżej, ponieważ tylko za ich pośrednictwem będą przekazywane wszelkie i wiążące informacje dotyczące zmian w projekcie.

W dniu 20.03.2018 r. uchwałą Zarządu Stowarzyszenia ROF, w Regulaminie naboru wniosków, została dopuszczona możliwość przedkładania deklaracji podatkowej za 2017 r. w celu uzyskania punków w kryterium podatkowym (na dotychczasowych zasadach).

Zasady udziału Mieszkańców w projekcie określa Regulamin naboru wniosków mieszkańców w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” – prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz wszystkimi załącznikami:

 

W przypadku pytań związanych z udziałem w projekcie prosimy o kierowanie ich wyłącznie drogą elektroniczną na adres:  . Odpowiedzi na pytania będą publikowane na stronie internetowej Lidera Projektu rof.org.pl w zakładce Pytania i odpowiedzi

W trakcie trwania projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”
w jednym gospodarstwie domowym może zostać zamontowana tylko jedna instalacja fotowoltaiczna (osoby, które zakwalifikowały się do projektu w ramach naboru w roku 2017 nie mogą składać wniosku po raz kolejny na to samo gospodarstwo domowe).

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi ze szkolenia – DO POBRANIA.

UG Łańcut