Wójt Gminy Łańcut informuje, że przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki nr 3156 o pow. 12,3258 ha w Wysokiej, który odbył się 27 lutego 2018 r. o godz. 10:15 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Łańcut został unieważniony z przyczyn formalnych.

Łańcut, 06.03.2018 r.

UG Łańcut