Wójt Gminy Łańcut ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej nr 3156 o pow. 12,3258 ha w Wysokiej, stanowiącej mienie komunalne gminy.

Ogloszenie

UG Łańcut