Gminny Punkt Konsultacyjny

Od 9 kwietnia 2018 roku w Gminie Łańcut będzie funkcjonował Gminny Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych i ich rodzin.

Punkt będzie czynny w poniedziałki w godzinach od 15.15 do 17.15. w pok. 01 (sutereny) Urzędu Gminy Łańcut

W Punkcie Konsultacyjnym będzie możliwość uzyskania bezpłatnie:

-       informacji o możliwościach profesjonalnej terapii odwykowej

-       fachowej pomocy zmierzającej do zmiany trudnej sytuacji

-       wsparcia po zakończonej terapii odwykowej

-       informacji o zdrowym stylu życia

Punkt funkcjonuje w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

UG Łańcut