OGŁOSZENIE

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY ŁAŃCUT
Z/S W SONINIE 251b tel. 17 224 15 92  informuje, że: 

W dniu 09.11.2018 r. tj. (piątek) od godz. 800 do godz. 1200

w miejscowości ROGÓŻNO od numeru 380 do 460

„Cesin” cały, oraz od przepompowni wody w stronę młyna do nr 1

NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY

ZA UTRUDNIENIA WYNIKAJACE Z BRAKU WODY PRZEPRASZAMY

UG Łańcut