Wójt Gminy Łańcut ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Łańcut w Głuchowie

Treść ogłoszenia (pobierz)

UG Łańcut