Zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym (art. 20 ust. 1b) od nowej kadencji 2018-2023 obrady sesji Rady Gminy Łańcut będą transmitowane, a nagrania obrad będą udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej gminy.

Zapraszamy do oglądania transmisji na żywo obrad I Sesji Rady Gminy Łańcut w dniu 19 listopada br. o godz. 16:00

UG Łańcut