Podczas I inauguracyjnej sesji Rady Gminy Łańcut, która odbyła się 19 listopada br. nowi radni Rady Gminy Łańcut otrzymali od Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Łańcucie zaświadczenia o wyborze oraz złożyli ślubowanie. Wybrany został również przewodniczący Rady Gminy Łańcut, którym został Paweł Dąbek oraz wiceprzewodniczący Jacek Albigowski. Ślubowanie złożył także Jakub Czarnota i tym samym objął stanowisko Wójta Gminy Łańcut.

Mieszkańcy wybrali 21 radnych, którzy będą ich reprezentować, a także przedstawiać postulaty mieszkańców organom Gminy i zabiegać o ich realizację. W skład Rady Gminy Łańcut na kadencję 2018-2023 wchodzą następujące osoby: z Albigowej – Jacek Albigowski i Wiesław Wilk, z Cierpisza - Bernadeta Ruszel, z Głuchowa - Sławomir Kluz i Jan Zuber, z Handzlówki Jadwiga Balawender i Marcin Kisała, z Kosiny -Bujak Katarzyna, Grzegorz Szacki oraz Ireneusz Tarała, z Kraczkowej – Paweł Dąbek, Joanna Murias i Ewa Rejman-Dziok, z Rogóżna – Tomasz Harpula i Jan Kiełb, z Soniny – Barbara Czechowicz, Ryszard Krauz oraz Beata Wójcik, a z Wysokiej – Jan Borcz, Jerzy Cwynar i Kazimierz Słonina.

W Gminie Łańcut w wyborach uczestniczyło blisko 59% uprawnionych do głosowania. Jest to najwyższy wynik od 2002 r. czyli od czasu, gdy wójt jest wybierany w wyborach bezpośrednich przez mieszkańców gminy. Po raz pierwszy w historii wyborów samorządowych w gminie Łańcut liczba uczestniczących w głosowaniu wyniosła ponad 10 tys. osób.

Wójt w swoim wystąpieniu na Sesji Rady Gminy podziękował mieszkańcom za zainteresowanie sprawami gminy i chęć współdecydowania o jej losach oraz za udział w wyborach.

- Jesteśmy otwarci na współpracę ze wszystkimi radnymi. W naszych programach jest wiele wspólnych postulatów - realizujmy je razem dla dobra mieszkańców. Jako wójt oraz radni Aktywnej Gminy Łańcut nigdy nie zrezygnujemy z naszych zasad – podkreślił Jakub Czarnota.

Wójt gminy Łańcut przedstawił również plany działań na najbliższy czas:

Jestem za tym, by Wysoka Rada oraz opinia publiczna przyglądała się naszej pracy. Nie będzie zgody na wykorzystywanie funkcji radnych i sołtysów do załatwiania posad w jednostkach budżetowych podległych gminie.

Działania, które podejmiemy w najbliższych tygodniach to m.in. powołanie zastępcy wójta oraz nowego dyrektora Centrum Kultury Gminy Łańcut, rozpoczęcie audytu wydatków gminy i jednostek budżetowych, usprawnienie pracy urzędu, podjęcie działań zmierzających do podniesienia płac najsłabiej zarabiających pracowników podległych nam jednostek, reorganizacja Zakładu Gospodarki Komunalnej, rozpoczęcie prac nad wdrożeniem Gminnego Programu Modernizacji Dróg Lokalnych, rozpoczęcie rozmów z władzami miasta Łańcuta, Rzeszowa i powiatu łańcuckiego na temat zorganizowania transportu publicznego oraz kontynuacja działań rozpoczętych przez samorząd minionej kadencji.

Jestem przekonany, że dzięki dobrej współpracy ze wszystkimi radnymi, zaangażowaniu mieszkańców, odważnym pomysłom kadry kierowniczej wspólnie zrealizujemy nasze cele – mówi Wójt Gminy Łańcut.

 

UG Łańcut

Inauguracyjna sesja Rady Gminy Łańcut - galeria

 
Inauguracyjna sesja Rady Gminy Łańcut
 
Inauguracyjna sesja Rady Gminy Łańcut
 
Inauguracyjna sesja Rady Gminy Łańcut
 
Inauguracyjna sesja Rady Gminy Łańcut
 
Inauguracyjna sesja Rady Gminy Łańcut
 
Inauguracyjna sesja Rady Gminy Łańcut
 
Inauguracyjna sesja Rady Gminy Łańcut
 
Inauguracyjna sesja Rady Gminy Łańcut
 
Inauguracyjna sesja Rady Gminy Łańcut
 
Inauguracyjna sesja Rady Gminy Łańcut
 
Inauguracyjna sesja Rady Gminy Łańcut
 
Inauguracyjna sesja Rady Gminy Łańcut
 
Inauguracyjna sesja Rady Gminy Łańcut
 
Inauguracyjna sesja Rady Gminy Łańcut
 
Inauguracyjna sesja Rady Gminy Łańcut
 
Inauguracyjna sesja Rady Gminy Łańcut
 
Inauguracyjna sesja Rady Gminy Łańcut
 
Inauguracyjna sesja Rady Gminy Łańcut
 
Inauguracyjna sesja Rady Gminy Łańcut
 
Inauguracyjna sesja Rady Gminy Łańcut
 
Inauguracyjna sesja Rady Gminy Łańcut
 
Inauguracyjna sesja Rady Gminy Łańcut
 
Inauguracyjna sesja Rady Gminy Łańcut
 
Inauguracyjna sesja Rady Gminy Łańcut
 
Inauguracyjna sesja Rady Gminy Łańcut
 
Inauguracyjna sesja Rady Gminy Łańcut
 
Inauguracyjna sesja Rady Gminy Łańcut
 
Inauguracyjna sesja Rady Gminy Łańcut
 
Inauguracyjna sesja Rady Gminy Łańcut
 
Inauguracyjna sesja Rady Gminy Łańcut
 
Inauguracyjna sesja Rady Gminy Łańcut
 
Inauguracyjna sesja Rady Gminy Łańcut
 
Inauguracyjna sesja Rady Gminy Łańcut
 
Inauguracyjna sesja Rady Gminy Łańcut
 
Inauguracyjna sesja Rady Gminy Łańcut
 
Inauguracyjna sesja Rady Gminy Łańcut