INFORMACJA

 Zakład  Gospodarki  Komunalnej  Gminy  Łańcut z/s w Soninie  informuje  mieszkańców  Gminy  Łańcut  że:

odczyty  wodomierzy  w  miesiącu  grudniu  będą  prowadzone  przez

 inkasentów

od 03.12.2018r. w miejscowości  Albigowa  

a następnie od 10.12.2018r. w miejscowości Wysoka

 w razie nieobecności w domu prosimy o odczytanie stanu wodomierza

 i pozostawienie w widocznym miejscu dla inkasenta (drzwi, okno) można również zadzwonić pod nr tel. 17 224 15 92  lub wysłać email na adres:   podając dane klienta oraz stan wodomierza w celu wystawienia faktury 

                                                             Dziękujemy

 

UG Łańcut