ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz Statutu Sołectwa

 

Z W O Ł U J Ę

Z E B R A N I E   W I E J S K I E

we wsi KRACZKOWA

które odbędzie się w DOMU LUDOWYM
 dnia 16 GRUDNIA  2018 r.
 (NIEDZIELA) o godz. 1200

 

PORZĄDEK  ZEBRANIA:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Informacja o zmianach w Statucie Sołectwa Kraczkowa.
  3. Informacja o bieżących inwestycjach w Kraczkowej.
  4. Informacja o Kółku Rolniczym w Kraczkowej.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zamknięcie zebrania.

Ze względu na ważność omawianych spraw prosi się mieszkańców wsi o liczny udział w zebraniu wiejskim.

 

 

SOŁTYS WSI

KRACZKOWA

UG Łańcut