Wójt Gminy Łańcut podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z terenu Gminy Łańcut przeznaczonych do oddania w najem

Wykaz nieruchomości (pobierz)

UG Łańcut