Wczoraj w Urzędzie Gminy Łańcut odbyło się świąteczne spotkanie Rady Seniorów Gminy Łańcut. Było ono okazją nie tylko do podzielenia się opłatkiem ale również do wzajemnego poznania członków Rady z nowym wójtem Jakubem Czarnotą oraz nowym dyrektorem Centrum Kultury Gminy Łańcut Mateuszem Witczukiem.

Przewodnicząca Bogusława Falger składając życzenia wyraziła nadzieję na zgodną i efektywną współpracę. Podczas spotkania zakreślono obszary współpracy seniorów z gminą oraz Centrum Kultury Gminy Łańcut. Seniorzy oraz dyrekcja Centrum rozpoczęła pracę nad powołaniem Stowarzyszenia, które będzie zrzeszać najstarszych mieszkańców gminy.  Dzięki temu seniorzy będą mogli pozyskiwać środki zewnętrzne na swoją działalność.

Wójt gminy w ramach podziękowania za udział w projekcie „Aktywny i Zdrowy Senior” rozdał członkom rady pamiątkowe kubki.

Obraz na stronie senior1_14.12.2018.jpg

Obraz na stronie senior_14.12.2018.jpg

UG Łańcut