Starosta Łańcucki informuje, że od nowego 2019 roku, w każdy poniedziałek Starostwo Powiatowe w Łańcucie umożliwi obsługę klientów najczęściej odwiedzanych wydziałów w wydłużonym czasie pracy tj. od 7.00 do 17.00.

W czasie dodatkowych godzin pracy będzie można uzyskać informacje oraz złożyć dowolny wniosek lub pismo za pośrednictwem kancelarii ogólnej (dziennik podawczy). Będzie można również załatwić swoją sprawę w Wydziale Komunikacji, Geodezji i Kartografii, Architektury i Budownictwa oraz Środowiska i Rolnictwa.

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca dyżur w godzinach od 15.00 do 17.00 będzie pełnił również Starosta lub Wicestarosta Łańcucki.

Taka organizacja pracy urzędu umożliwi klientom m.in. załatwienie spraw związanych z rejestracją pojazdów i wydawaniem prawa jazdy, uzyskiwaniem wypisów z ewidencji rejestru gruntów i budynków, spraw dotyczących zgłoszeń czy pozwoleń na budowę budynków, albo zaświadczeń o objęciu planem urządzenia lasu, włącznie z możliwością dokonywania wymaganych prawem opłat zarówno za pośrednictwem kart płatniczych, jak i w punktach kasowych Banku Spółdzielczego w Łańcucie.

Godziny pracy Starostwa Powiatowego w Łańcucie:

poniedziałek

  • Wydziały Komunikacji, Geodezji i Kartografii, Architektury i Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa oraz kancelaria ogólna (dziennik podawczy) od 7.00 do 17.00
  • pozostałe wydziały starostwa od 7.00 do 15.00 

wtorek – piątek

  • Wydział Komunikacji od 7.00 do 16.00
  • pozostałe wydziały starostwa od 7.00 do 15.00 
UG Łańcut