KOMUNIKAT

Wójt Gminy Łańcut informuje, że odbiór odpadów komunalnych w styczniu 2019 r. odbędzie się na dotychczasowych zasadach, w terminach jakie obowiązywały w 2018 r.
Jedyna zmiana polega na tym, że nie ma już obowiązku naklejania kodów kreskowych na kosze i worki.
W styczniu 2019 r. Urząd Gminy Łańcut planuje wydać broszurę, w której poinformuje mieszkańców o zasadach odbioru i segregacji odpadów w kolejnych miesiącach.

UG Łańcut