1,5 mln zł wynosi wartość inwestycji drogowych w Gminie Łańcut, które w ostatnich dniach zostały zakończone

Jeszcze przed zakończeniem roku budżetowego 2018 odebraliśmy roboty przy drogach w Cierpiszu, Handzlówce, Rogóżnie i Wysokiej. W Cierpiszu droga „Dubielówka” i „Poręba” zyskały oświetlenie, w Handzlówce oprócz drogi „Pod Gaj” dofinansowanej ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z rezerwy celowej budżetu państwa nawierzchnię asfaltową zyskała droga od kościoła do cmentarza oraz droga „Równina”. Przy drodze „Pańska” w Rogóżnie na długości 990 m odmulano rowy i umacniano ich korytkami i płytami ażurowymi oraz uzupełniano pobocza – również przy dofinansowaniu z budżetu państwa. Droga „Kawałki” w Wysokiej natomiast zyskała asfalt na długości 105 m. Poza dofinansowaniem z budżetu państwa, które wyniosło prawie 900 tys. zł, na wymienione inwestycje gmina Łańcut wydatkowała kwotę ponad 500 tys. zł, co w całości daje prawie 1,5 mln zł na inwestycje drogowe w gminie Łańcut.

Obraz na stronie droga_rogozno.jpg

Droga "Pańska"w Rogóżnie

Obraz na stronie droga_wysoka1.jpg

Droga "Kawałki" w Wysokiej

Obraz na stronie koscielna.jpg

Droga od kościoła do cmentarza w Handzlówce

Obraz na stronie pod_gaj.jpg

Droga "Pod Gaj" w Handzlówce

Obraz na stronie rownina.jpg

Droga "Równina" w Handzlówce

UG Łańcut