Wraz z rozpoczęciem nowego roku w Urzędzie Gminy Łańcut zaczął funkcjonować elektroniczny system ewidencji czasu pracy.

Wiele firm zwłaszcza tych dużych posiada podobne systemy, co znacząco ułatwia im rzetelne i sprawne zarządzanie czasem pracy pracowników. Pracodawca w łatwy sposób może sprawdzić czy pracownik był w danym dniu w pracy, ile godzin, a jeśli go nie było to dlaczego. Pracownicy posiadają karty, które są zobowiązani wczytywać przy każdym wejściu do budynku i jego opuszczaniu.

Obraz na stronie img_9096.jpg

UG Łańcut