W związku z odwołaniem Dyrektora Centrum Oświaty Gminy Łańcut jego obowiązki do czasu powołania nowego Dyrektora powierzone zostały Łukaszowi Hubertowi - zastępcy Wójta Gminy Łańcut.

Konkurs na powyższe stanowisko został już ogłoszony i udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łańcut.  Do 14 stycznia br. do godz. 18:00 kandydaci mogą składać dokumenty aplikacyjne. Po tym terminie wyłoniona zostanie lista osób spełniających kryteria oraz zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne.

- Oświata jest jednym z kluczowych zadań realizowanych przez Gminę Łańcut. Kierując się dobrem uczniów, oczekiwaniami rodziców oraz interesem osób pracujących w naszych placówkach przygotowujemy się do wdrożenia zmian, które poprawią kondycję finansową szkół i przedszkoli oraz podniosą jakość usług. Odwołanie poprzedniego dyrektora i ogłoszenie konkursu na nowego jest początkiem zmian, które w oświacie są konieczne.

Nie będę tolerował sytuacji, jaka miała miejsce w grudniu 2018 r. kiedy to na kilka dni przed Świętami Bożego Narodzenia okazało się, że w budżecie oświaty brakuje 400 tys. zł na wynagrodzenia dla pracowników obsługi szkół i przedszkoli gminy Łańcut.  Stwarzanie sytuacji zagrażających niewypłaceniem w umownym terminie wynagrodzeń lub też pochodnych od nich tj. składek na ZUS oraz podatków jest niedopuszczalne i nie ma prawa więcej się zdarzyć – zaznacza Jakub Czarnota Wójt Gminy Łańcut

Obraz na stronie cogl_4.01.2019.jpg

UG Łańcut